پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور

از وزارت صنعت، معدن و تجارت

گواهینامه مهارت

از سازمان فنی و حرفه ای کشور

گواهینامه آموزش

از مرکز آموزش علمی کاربردی کوشا

گواهینامه پایان دوره

دانشگاه جامع علمی کاربردی

گواهی حضور QAL

گواهی شرکت در دوره تخصصی آسانسور